Kwaliteit

Op dit moment zijn wij bezig met het behalen van een kwaliteitskeurmerk via de stichting Zorgboeren Zuid Holland.

Naast een kwaliteitskeurmerk werken wij vanuit het inzicht driehoekskunde.

Driehoekskunde betekent dat bovenin de driehoek de cliënt staat, deze staat centraal in het gehele zorgproces. Daarnaast werken de ouders en/of verzorgers samen in het belang van de cliënt (de top van de driehoek).
Hierin is het van belang dat iedere punt van de driehoek gelijkwaardig is en een gelijke inbreng heeft.