Missie en Visie

 

 

Het doel van zorgboerderij Nooit Gedacht is om de diverse zorgvragers een waardevolle dagbesteding te bieden op de boerderij.

Doelstellingen:

1. Het vergroten van het welbevinden
2. Het onderhouden van sociale contacten met mede cliënten
3. Activering en in stand houden van het huidige functioneren
4. Het optimaal gebruik maken van bestaande vaardigheden
5. Het creëeren van een situatie waarin zij zelf meedraaien binnen de maatschappij

Missie:

Zorgboerderij Nooit Gedacht is een combinatie van mens, dier en zorg. Op de zorgboerderij staan de wensen en behoeften van onze cliënten voorop.
Onze missie is dan ook om vanuit de wensen en behoeften van de cliënt een zorgplan op maat te maken. Dit vanuit het oogpunt driehoekskunde. Voor meer informatie over driehoekskunde verwijs ik u naar het kopje 'kwaliteit'.

Visie:

Onze visie is erop gericht dat de zorgvragers zichzelf kunnen ontplooien en zelfstandiger worden in een omgeving waarin ze ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn. Zo leren ze kennis te maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken.
Iedereen heeft het recht op een toekomstperspectief waarin gestreefd wordt naar het op eigen niveau functioneren en bezig zijn binnen de maatschappij.
Het bieden van kwaliteit van zorg en veiligheid is hierin belangrijk.